Vinir Vatnajökuls

Hlutverk og markmið

Hlutverk og markmið Vina Vatnajökuls eru skráð í 4. gr. laga samtakanna. Vinirnir vinna jafnt og þétt að því að ná settum markmiðum  og rækja sitt hlutverk. Meðal verkefna sem Vinir Vatnajökuls hafa unnið má nefna útgáfu samtakanna á bókunum Upplifðu náttúru Vatnajökulsþjóðgarðs með barninu þín og Leiðsögn um Vatnajökulsþjóðgarð á íslensku, ensku og þýsku ásamt ýmsum bæklingum og kortum. Vinir Vatnajökuls veita á hverju ári styrki til fjölmargra verkefna.

Vinir Vatnajökuls sækjast eftir samstarfi við önnur félagasamtök, stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga sem vinna að sömu eða hliðstæðum markmiðum og Vinirnir.

Stefnt er að því að Vinir Vatnajökuls verði fjölmenn, fjárhagslega sjálfstæð samtök sem komi til með að leggja mikið af mörkum til verkefna á sviði rannsókna, kynningarmála og fræðslustarfs. Með sameiginlegu framlagi innlendra og erlendra einstaklinga, fyrirtækja, félaga og stofnana geta Vinir Vatnajökuls styrkt góð og mikilvæg verkefni sem stuðla að þekkingu, leiða af sér tekjur og auka almenna vitund á sérstöðu og mikilvægi Vatnajökulsþjóðgarðs – stærsta þjóðgarðs í Evrópu.  

Vinir Vatnajökuls vilja styrkja verkefni sem stuðla að

  • Aukinni þekkingu almennings

  • Samspili byggðarlaga innan þjóðgarðsins

  • Samspili útivistar, menningar og Vatnajökulsþjóðgarðs

  • Tengslum barna og unglinga við náttúruna

  • Auknum skilningi umheimsins á mikilvægi Vatnajökulsþjóðgarðs og einstakri náttúru hans á heimsvísu

 

Markmið samtakanna er að afla fjár til að styrkja rannsóknir, kynningar- og fræðslu á þjóðgarðssvæðinu og stuðla þannig að því að sem flestir geti notið náttúru og sögu Vatnajökulsþjóðgarðs.